Wat is Pact Sam Sam?

In Amersfoort werken honderden vrijwilligers aan het verminderen van armoede, bij fondsen, stichtingen, kerken en vele andere initiatieven. De ene organisatie richt zich bijvoorbeeld op kinderen, de andere op alleenstaanden of ouderen. De ene organisatie verstrekt geld, de andere geeft advies of hulp in natura, zoals voedsel, schoolspullen of kleding.

Het bundelen van deze krachten is wat Pact Sam Sam doet. Zorgen dat we van elkaar weten wat we doen. Dat we bij een hulpvraag die we zelf niet kunnen aanpakken, de juiste verwijzing doen. Dat een hulpvrager zijn of haar verhaal niet steeds opnieuw hoeft te vertellen, maar kan rekenen op goede communicatie tussen de organisaties.

Samenwerken om de armoede in Amersfoort te verminderen. Dat is het doel van Pact Sam Sam. Samen tegen armoede. Dat doen we door workshops en netwerkbijeenkomsten te organiseren, door een makkelijk overzicht te maken van wie wat doet in de stad en door de besturen met elkaar te laten overleggen over kansen en bedreigingen om mensen die tekort hebben beter te kunnen helpen. 
Heel praktisch vind je informatie over ons in het jaarverslag 2020