Het platform Pact Sam Sam wil door betere samenwerking tussen de verschillende (vrijwilligers)organisaties en fondsen de armoede in Amersfoort verminderen. Om de stuurgroep te verstevigen zoekt Pact Sam Sam iemand die de ontwikkelingen omtrent armoede in Amersfoort nauwlettend in de gaten houdt en signaleert.

Vervolgens kijkt de vrijwilliger, samen met de andere stuurgroepleden, wat er met die signalering gedaan kan worden en welke actiepunten eruit voort kunnen vloeien. Samen tegen Armoede!

Meer informatie: Joke Koolhof : 06-20513437

Tijdsinvestering: 6 tot 8 uur per maand