Wel gepraat, nooit écht gesproken

Hulpverlening aan mensen met een migratieachtergrond

Hoe kunnen organisaties mensen met een migratieachtergrond beter en effectiever bereiken? Die vraag stond centraal tijdens het netwerkcafé ‘Wel gepraat, nooit écht gesproken’ dat Pact Sam Sam dinsdag 19 september organiseerde.

 

Er zijn in Amersfoort veel organisaties en fondsen die deze doelgroep graag willen ondersteunen. Maar het blijkt in de praktijk soms moeilijk om de doelgroep te bereiken en de juiste toon aan te slaan. Tijdens dit netwerkcafé hebben we onderzocht waar we op kunnen letten bij de hulpverlening aan mensen met een migratieachtergrond.

  • Zo heerst er vaak een gevoel van schaamte en zullen sommige bevolkingsgroepen niet snel naar een instantie als de voedselbank gaan omdat dat niet in hun cultuur past. Als je financiële problemen hebt ga je naar je familie, maar verder wordt er vaak geen hulp gevraagd aan mensen of instanties buiten de groep waar de migranten in verkeren.
  • Een belangrijk aspect is ook het taalprobleem. De verschillende toeslagen, regels en wetten en brieven zijn vaak onbegrijpelijk wanneer je de taal niet goed beheerst en wanneer je een fout maakt en in de financiële problemen komt is het moeilijk daar weer uit te komen. Het zou goed zijn wanneer er bij de taallessen ruimte is om niveau 2 te bereiken. Dat wil zeggen dat migranten de taal zodanig beheersen dat ze korte briefjes kunnen schrijven en korte brieven kunnen lezen. Ook oudere migranten zouden de mogelijkheid moeten hebben om nog bij te kunnen leren.
  • Ook zou het winst zijn wanneer migranten een tolk krijgen die hen helpt in de periode waarbij ze de taal nog niet beheersen zodat de binnengekomen brieven goed vertaald worden en mensen ook echt kan worden uitgelegd hoe het Nederlandse betalingssysteem werkt.
  • Verder werd de nadruk gelegd op het belang van de gezamenlijkheid. Niet als hulpverlener boven de migrant staan, maar samenwerken op voet van gelijkwaardigheid contact maken. En dat doen met kennis over de achtergrond, gewoonten en aarzelingen van de migranten.
  • Meer vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met een migratieachtergrond zou fijn zijn en dan vooral jongeren uit de eigen groep. Zij vinden makkelijk aansluiting en zijn ondertussen ook op de hoogte van hoe het reilt en zeilt in Nederland. Er is dus veel behoefte aan breder maatschappelijk werk uit eigen kring.

Hulpverlening moet meer zijn dan pappen en nathouden. Het is maatwerk en verreist inspanning van twee kanten.