Veel belangstelling bij netwercafe over laaggeletterdheid

Het was een inspirerende bijeenkomst, het netwerkcafé dat Pact Sam Sam op donderdag 15 maart  organiseerde in samenwerking met het Taalhuis Eemland. Deze keer ging het netwerkcafé over het verband tussen armoede en laaggeletterdheid.

Een op de tien Amersfoorters heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dikwijls proberen ze dit te verhullen omdat ze zich schamen. Een vaak gehoorde kreet is dan ook; “Wil jij het even lezen, ik ben mijn bril vergeten.” Naast sociaal isolement kan laaggeletterdheid ook leiden tot armoede. Laaggeletterden weten zich vaak geen raad met brieven en rekeningen. Om armoede duurzaam te bestrijden en schulden in de toekomst te voorkomen is een integrale aanpak vereist. Een van die onderdelen is het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden.

Medewerkers van het Taalhuis Eemland vertelden op een interactieve manier over het verband tussen armoede en het niet kunnen lezen en schrijven. Ze bespraken hoe je als (vrijwillige)hulpverlener laaggeletterdheid kunt herkennen en bespreekbaar kunt maken binnen de organisatie of in het directe contact met de cliënt. Een aantal taalambassadeurs van de Stichting Lezen en Schrijven vertelden uit eigen ervaring waar zij in de dagelijkse praktijk tegen aanlopen. Want hoe houd je je uitgaven bij als je moeite hebt met rekenen? Hoe vraag je een regeling aan als je niet goed kunt schrijven? En hoe kom je aan een goed betaalde baan als je essentiële vaardigheden mist?
 

Afbeelding verwijderd.