Met veel interesse luisterden de deelnemers naar Trudy Verburg van de Alliantie.

,,Het aantal ontruimingen per jaar is flink minder geworden door onze nieuwe werkwijze”, vertelt Trudy Verburg van ‘De Alliantie’ aan zo’n 45 belangstellenden van het netwerkcafé. ,,Vroeger waren er zo’n zestig ontruimingen per jaar terwijl we nu op zo’n zes zitten. Dat komt omdat we proactief aan het werk gaan. Als de huurder niet heeft betaald wordt een betalingsherinnering gestuurd. Na een week volgt de sommatie waarin ook de incassokosten staan die een huurder moet betalen als het dossier ook daadwerkelijk naar de deurwaarder wordt gestuurd. We gaan dan nog bellen of mailen en kunnen we echt niemand te pakken krijgen dan zetten we al snel hulpverlening in. Soms zijn VIA-trajecten nodig om een ontruiming te voorkomen. Dan worden huurders bij de GGD gemeld en worden alle problemen die huurders hebben, aangepakt met alle hulpverlening die nodig is zodat er een duurzame oplossing komt”.

Trudy Verburg zorgde voor een inleiding tijdens het netwerkcafé dat deze keer gehouden werd in de Witte Vlinder. Na afloop van de inleiding konden deelnemers kiezen uit verschillende workshops. Zo konden ze van Arjen Rook en Jennie van Malestijn van ‘Enserve’ horen hoe de urgentieprocedure nu wordt uitgevoerd in Amersfoort en vertelde Joëlle van Kommer van ‘Stadsring 51’ meer over het vroegsignaleringsproject. Bij Trudy Verburg konden deelnemers nog terecht om te horen welke signalen ze zouden kunnen herkennen bij mensen die hun huur niet meer (kunnen) betalen. 

Het was een inspirerende middag waarin veel vragen werden gesteld aan de verschillende workshopleiders. Na afloop was er nog de mogelijkheid om door te praten met een hapje en een drankje.