Voor kinderen tot 18 jaar uit een eenoudergezin. Lees verder
Caritas Amersfoort zet zich in voor mensen met kleine financiële en persoonlijke noden. Er wordt een luisterend oor geboden en gezocht naar een oplossing voor problemen. Ook wordt daar waar nodig bemiddeld en doorverwezen.  Lees verder
Voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Lees verder
Diaconiën bieden mensen een steuntje in de rug. Lees verder
Voor mensen die moeite hebben met het op orde krijgen en houden van hun financiële administratie. Lees verder
Richt zich op senioren die te kampen hebben met huisvestingsproblemen. Lees verder
Vrijwilligers helpen om financiële administratie op orde te brengen en te houden. Lees verder
Een regeling voor gezinnen met een laag inkomen, waardoor hun kind kan meedoen met sport, muziek, toneel, dans of kunst. Voor wie Gezinnen met een laag gezinsinkomen, rond de 120 % van de bijstandsnorm (in overleg). Voorwaarden Het gezinsinkomen is laag, rond de 120 % van de bijstandsnorm die voor u geldt (in overleg). De regeling is voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar, die in Amersfoort wonen. Het geld is voor een sport of culturele activiteit bij een vereniging of erkende aanbieder. Het geld gaat rechtstreeks naar de vereniging of aanbieder die de activiteit verzorgt. Uw kind kan naast de vergoeding voor sport of culturele activiteit ook nog zwemles betaald krijgen voor het behalen van het A- en B-diploma. Aanvragen Alleen een tussenpersoon kan de regeling aanvragen (leraar, hulpverlener, huisarts, wijkteam, GGD consultatiebureau, klantmanager gemeente). Dit kan online via de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het gezin kan het lidmaatschap en eventuele materiaalkosten vergoed krijgen. Lees verder
De Kledingbank geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet kunnen betalen. Lees verder
Het noodfonds helpt mensen die dringend steun nodig hebben bij het betalen van een primaire rekening en het kopen van voedsel. Lees verder
Stichting Petje af zet zich in voor kinderen in (sociale) achterstandsituaties. Stichting Petje af reikt een multitool aan om het talent van deze kinderen te ontwikkelen, het zelfvertrouwen en hun wereld te vergroten. Petje af schept de voorwaarden en de meest ideale omstandigheden om te bouwen aan de jonge talenten van vandaag en toekomstdromen van morgen.   Lees verder
Een landelijke Vereniging met een afdeling in Amersfoort opgezet door de kerken in Amersfoort. Lees verder
Snel financiële hulp bieden aan inwoners van Amersfoort die in een acute financiële noodsituatie zijn geraakt. Lees verder
Voor diegenen die met een klein budget net genoeg geld hebben om eten op tafel te zetten, maar die te weinig geld overhouden om speelgoed te kopen. Lees verder
Stichting Babyspullen verzamelt landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen en maakt daar baby-startpakketten van. Lees verder
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-, met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes. Lees verder
De stichting biedt een helpende hand wanneer kinderen en jongeren vanwege gemeentelijke regelgeving, overheidsvoorwaarden en sociale wetgeving tussen wal en schip dreigen te vallen.  Lees verder
Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Lees verder
De stichting verleent financiële hulp aan alleenstaande protestants-christelijke dames van 45 jaar of ouder met een minimuminkomen. Lees verder
Voedselpakketten voor huishoudens die voor korte of langere termijn onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven. Lees verder