Voor wie:

Alleenstaande protestants-christelijke dames van 45 jaar of ouder met een minimuminkomen. Ook geeft de Thomas Scheltusstichting financiële bijdragen aan bejaardencentra, instellingen of verenigingen op protestants-christelijke grondslag. 

Doel:

De Stichting wil alleenstaande protestants-christelijke dames van 45 jaar of ouder met een minimuminkomen voorzien in directe levensbehoeften die op andere wijzen niet geboden worden.