Voor wie:

Er is wordt geen strak inkomenscriterium gehanteerd. De verwijzende hulpverlener moet beoordelen of er noodzaak is.

Doel:

De Kledingbank geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen.

Men mag 2 keer per jaar kleding komen uitzoeken. Hiervoor is een verwijzing nodig van een
hulpverlener. Voor de zomeruitgifte en voor de winteruitgifte is een aparte verwijzing nodig.
Iedere persoon van 18 jaar of ouder moet een eigen verwijsbrief hebben. Dit geldt ook voor
thuiswonende kinderen.