Voor wie:

Kinderen tot 18 jaar uit een eenoudergezin met een inkomen op of onder het sociaal minimum die zonder financiële hulp aantoonbaar belemmerd worden in hun ontwikkeling.

Doel:

De stichting Burgerweeshuis verleent financiële hulp aan Amersfoortse wezen of jongeren uit eenoudergezinnen om op deze manier hun lichamelijke, geestelijke, culturele en/of maatschappelijk welzijn te bevorderen. De hulp is structureel.

Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag zijn:

  • De aanvraag moet binnen de doelstelling vallen;
  • De aanvroeg moet gedaan worden door een officiële hulpverlenende instantie;
  • De betrokkene moet instemmen met het feit dat de stichting navraag mag doen bij betrokken instanties.