Het was een inspirerende bijeenkomst op 30 november; de conferentie ‘De Staat van de Stad, armoede’. Deze conferentie werd georganiseerd door het Sociaal Fonds Amersfoort in samenwerking met Pact Sam Sam. Gemeenteraadsleden, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, mensen uit verschillende kerken, wijkteamleden en andere beroepskrachten werden gastvrij ontvangen in de St. Joriskerk aan de Hof. De ruim honderdvijftig geïnteresseerden luisterden naar de prikkelende introductie van cabaretier Patrick Nederkoorn en hoorden vervolgens hoe hij de gasten Rense Bos, Dirk Kaan en Theo Hartogs vroeg naar hun standpunt ten opzichte van de armoedebestrijding in Amersfoort.

“Het moet anders”, aldus Rense Bos van Publieke Versnellers. “Nu worden vaak nog brandjes geblust, maar het is belangrijker om de wortel van het probleem aan te pakken.” Zijn pleidooi was verder om elke cliënt anders te behandelen want niet iedereen is gelijk. Ook lijkt het hem goed om mensen te belonen wanneer ze goed meewerken in plaats van ze te straffen wanneer ze een fout maken. Dirk Kaan, oprichter van Stadslab033 verwonderde zich over het feit dat bijna alle organisaties die hulp bieden bij het bestrijden van armoede zich richten op ‘pleisters plakken’ en niet op preventie. Ook vraagt hij zich af hoe groot de groep mensen met schulden is die we niet bereiken.Tenslotte vertelde Theo Hartogs hoe hij zelf armoede had ervaren. Hij las een eigen gedicht voor en gaf aan dat er, tijdens de hulpverlening rondom armoede “teveel met het hoofd gedacht wordt, maar het hart wordt vergeten.” Na deze prikkelende gesprekken introduceerde Patrick Nederkoorn de verschillende begeleiders van de deelsessies en gingen de bezoekers uiteen.

Uit de deelsessies ‘schulden’ kwam naar voren dat er behoefte is aan een soort ‘Stadsbank’. Dick van Maanen, directeur van Stadsring 51, wil hier zo snel mogelijk mee aan de slag. “Wanneer die bank de schulden in eerste instantie overneemt kun je de stress bij de cliënt verminderen en overvraag je hem niet.” Cieka Galenkamp van de Voedselbank leidde de sessie ‘kinderen in armoede’ en gaf aan dat hulpverlening niet per se hoeft te liggen bij professionals. “Ook familie, vrienden of buren kunnen tot steun zijn.” Ook is het belangrijk om mèt cliënten te praten in plaats van over hen. Bereikbaarheid’ was het derde thema. Anne Tuk van Indebuurt033 leidde de deelsessie en daaruit kwam dat er een groep mensen is die geen hulp zoekt door angst, gebrek aan hoop, stress en onwetendheid. Om hen toch te vinden kan gebruik worden gemaakt van social media. Om aan te blijven sluiten bij de doelgroep kan Mobility Mentoring worden ingezet. Wellicht dat de laatste twee onderwerpen een vervolg krijgen tijdens nieuwe bijeenkomsten.

Het officiële gedeelte van de conferentie werd afgesloten door Patrick Nederkoorn en terwijl muzikant Christiaan de Jong op zijn gitaar speelde namen de bezoekers van de conferentie nog een drankje en een hapje. Pact Sam Sam en het Sociaal Fonds Amersfoort kijken terug op een boeiende en inspirerende middag.