Kleurrijk communiceren

Datum:

Wanneer je vrijwilligerswerk doet kom je vaak ook in contact met mensen met een migratieachtergrond. De eerste generatie migranten is hoog vertegenwoordigd in de groep die hier in Nederland in armoede leeft. Contacten met hen leveren vaak mooie gesprekken op, maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij de communicatie moeizamer gaat. 

Hoe moet je iets over schulden uitleggen als je cliënt moeizaam Nederlands spreekt? Doe je dat met handen en voeten of schakel je één van de kinderen in?  En wat als de cliënt liever met een man praat of juist helemaal niet met een man wil spreken? Doe je je schoenen wel of niet uit wanneer je hun huis betreedt?

Dit soort vragen komt aan bod in deze training over interculturele communicatie.
De training bestaat uit twee ochtenden. Het is belangrijk dat je beide ochtenden aanwezig kunt zijn.

Tijdens de training wordt onder meer uitgelegd waarom veel eerste generatie mensen met een migrantenachtergrond in armoede leven en niet altijd goed geïntegreerd zijn ondanks het feit dat ze hier soms al meer dan vijftig jaar wonen. Er wordt ingegaan op hoe je een gesprek goed kan voeren ondanks slecht nieuws en de taalbarrière. Je leert waarom professionele hulpverlening vaak niet geaccepteerd wordt en er wordt besproken hoe je om kunt gaan met ‘onredelijke’ vragen van de cliënt die niet aansluiten bij onze westerse gewoonten. 

 Aan het eind van de training:

  • Heb je meer inzicht in de verschillen in culturen en achtergronden, waardoor je beter in staat bent een gesprek positief te beïnvloeden.
  • Kun je ingewikkelde onderwerpen makkelijker bespreekbaar maken; slecht-nieuws, uitleg regels, doorverwijzing, etc.
  • Heb je handvatten om afstanden in taal en communicatie te overbruggen.

 

Praktische informatie:
Wanneer:Vrijdag 22 maart én vrijdag 29 maart
Voor wie: Vrijwilligers werkzaam binnen de armoedebestrijding
Tijd:Van 09:30 tot 12:00 uur. Vanaf 09.15 uur staat de koffie klaar
Waar: Informatiewinkel Indebuurt033, Neptunusplein 66-k (naast de Jumbo)
Kosten: Gratis
Aanmelden:Mailen naar secretariaat@pactsamsam.nl

Aanmelden: