Bijeenkomsten geannuleerd: Aan tafel over armoede in de wijk

Datum:

Aan tafel over armoede in de wijk:

“Aan tafel!”

De corona heeft het armoedevraagstuk in Amersfoort behoorlijk urgent gemaakt. Meer dan ooit is het van belang dat we nu de mensen gaan bereiken die in financiële nood (door-of zonder corona) zijn gekomen. Financiële zorgen creëren vaak ook op andere levensgebieden problemen. Mensen komen in een vicieuze cirkel terecht. En als hierbij kinderen zijn betrokken, geeft dat vaak schadelijke gevolgen voor hun groei en ontwikkeling. Natuurlijk willen jij en ik dat zien te voorkomen.

Pact Sam Sam is een platform van particuliere fondsen en organisaties die hulp bieden bij het voorkomen en oplossen van armoede in Amersfoort. In de maand oktober willen we in ieder wijkdeel van Amersfoort de tafel dekken en serveren wij soep met broodjes en diepen de signalen uit die jullie waarnemen in de wijken over de huidige vormen van armoede en welke (andere) gevolgen dit heeft voor het dagelijks leven van mensen. We willen meteen doorpakken en vanuit ieders rol en zicht op dit vraagstuk kijken of het hulpaanbod voor armoede in iedere wijk voldoende is en welke aanvullingen er nodig zijn om het hulpaanbod dichter bij de mensen te krijgen die het nodig hebben.    

Jouw tafelgenoten bestaan uit een gevarieerde groep van particuliere initiatieven, scholen, religieuze instellingen, buurtbesturen en professionals uit welzijnsorganisaties en van de gemeente.

Heb je zicht op óf ben je in jouw wijk betrokken bij mensen die het financieel krap hebben, schuif dan bij ons aan tafel op de aangegeven data en eet een pittig hapje mee van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor nadere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Esther Beels: secretariaat@pactsamsam.nl