Trainingen

Deze training biedt handvatten om afstanden in taal en communicatie te overbruggen.  
- In samenwerking met Taalhuis de Bibliotheek Eemland- Training over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterde hulpvragers.