Pact Sam Sam in transitie..

De huidige stuurgroep heeft aangegeven de Pact Sam Sam kar niet verder te kunnen of willen trekken; Joke Koolhof en Joost Gruijters wegens pensionering;  Alle andere betrokkenen zijn inmiddels te druk met andere werkzaamheden.

Er wordt gezocht naar een wijze van voortgang; de samenwerkende partijen is gevraagd om hun menig. In de eerste plaats is hen gevraagd of er anderen zijn om in de stuurgroep plaats te nemen. Verdere vragen zijn: PSS onderbrengen bij een andere organisatie? Zelfstandig doorgaan?  We verwachten de reacties  voor 15 december 2019. Daarna gaan we als oude stuurgroep in beraad met o.a. de subsidiént de gemeente Amersfoort in de loop van voorjaar 2020 tot een vervolg te komen. Tot die tijd zijn er geen workshops en netwerkbijeenkomsten. We zullen deelnemende partijen informeren maar ook op deze site de voortgang melden.