Home

Het platform Pact Sam Sam wil door betere samenwerking tussen de verschillende (vrijwilligers)organisaties en fondsen de armoede in Amersfoort verminderen. Om de stuurgroep te verstevigen zoekt Pact Sam Sam iemand die de ontwikkelingen omtrent armoede in Amersfoort nauwlettend in de gaten houdt en signaleert. Vervolgens kijkt de vrijwilliger, samen met de andere stuurgroepleden, wat er met die… Lees verder
Wel gepraat, nooit écht gesproken Hulpverlening aan mensen met een migratieachtergrond Hoe kunnen organisaties mensen met een migratieachtergrond beter en effectiever bereiken? Die vraag stond centraal tijdens het netwerkcafé ‘Wel gepraat, nooit écht gesproken’ dat Pact Sam Sam dinsdag 19 september organiseerde.   Er zijn in Amersfoort veel organisaties en fondsen die deze doelgroep graag… Lees verder
Vanaf 1 november heeft Pact Sam Sam een nieuwe website. De deelnemende partijen staan nu nog overzichtelijker bij elkaar en ook zijn de trainingen en de netwerkcafés makkelijker te vinden. Voor inhoudelijke op- of aanmerkingen kunt u mailen naar nienke@pactsamsam.nl 
Wat doet de gemeente Amersfoort voor ex-gedetineerden en hoe kom ik in contact met een fonds voor kinderen? Een hulpvrager wil advies over mantelzorg. Waar moet hij/zij zijn? Hoe kom ik in contact met SchuldHulpMaatje Jong in Amersfoort? Welke voorzieningen zijn er voor de dak- en thuislozen? Wat zijn de openingstijden van het Inloophuis Schothorst? Waar vind ik het Ouderensteunpunt in mijn wijk… Lees verder