Training ‘Kleurrijk Communiceren'

Datum:

‘Kleurrijk communiceren’

Wanneer je vrijwilligerswerk doet kom je vaak ook in contact met mensen met een migratie-achtergrond. De eerste generatie migranten is hoog vertegenwoordigd in de groep die hier in Nederland in armoede leeft. Contacten met hen leveren vaak mooie gesprekken op, maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij de communicatie moeizamer gaat.

Hoe moet je iets over schulden uitleggen als je cliënt moeizaam Nederlands spreekt? Doe je dat met handen en voeten of schakel je één van de kinderen in? En wat als de cliënt liever met een man praat of juist helemaal niet met een man wil spreken? Doe je je schoenen wel of niet uit wanneer je hun huis betreedt?

Dit soort vragen komt aan bod in deze training over interculturele communicatie. De training wordt gegeven door Diana Vaartjes.

Aan het eind van de training:

  • Heb je meer inzicht in de verschillen in culturen en achtergronden, waardoor je beter in staat bent een gesprek positief te beïnvloeden.
  • Kun je ingewikkelde onderwerpen makkelijker bespreekbaar maken; slecht nieuws, uitleg regels, doorverwijzing, etc.
  • Heb je handvatten om afstanden in taal en communicatie te overbruggen.

vrijdag 24 november en 

vrijdag 1 december

Vanaf 9.15 staat de koffie klaar.

Locatie: De Mannenzaal, Westsingel 47 in Amersfoort

Voor meer informatie over de trainingen inschrijven klikt u hier

Aanmelden: