Ik ben mijn bril vergeten

Datum:

- In samenwerking met Taalhuis de Bibliotheek Eemland- 
Training over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterde hulpvragers.

 

Aanmelden: