Huisje, boompje, deurwaarder

Datum:
Huisje, boompje, deurwaarder

Tijdens het netwerkcafé “Huisje, boompje, deurwaarder” staat wonen en het hebben van (huur)schulden centraal.

Het hebben van een huis, een plek om te wonen, is naast water en voedsel een primaire levensbehoefte. De manier waarop je woont bepaalt vaak de kwaliteit van leven. Het is de plek waar kinderen opgroeien en zich ontwikkelen. Een goede woonplek is dus van groot belang. 

Een groot deel van de Amersfoorters huurt een huis bij een woningcorporatie. Het is goed dat je als (vrijwillige) hulpverlener inzicht hebt in de zaken die daarbij van belang zijn. Hoe wordt er omgegaan met (financiële) problemen, hoe zit het met de administratie en aan welke regels moeten bewoners, maar ook de Woningcorporaties zich houden?

Trudy Verburg van de Alliantiezal tijdens de middag een inleiding houden waarin ze vertelt met welke problematiek de woningcoorporatie te maken kan krijgen. Mensen hebben hun huurachterstand laten oplopen, er zijn misschien conflicten geweest of een gezin heeft overlast veroorzaakt in de buurt. Ze zal vertellen hoe er wordt omgegaan met (financiële) problemen van een huurder, aan welke regels een huurder zich moet houden en hoe de procedure verloopt als er een huurachterstand gesignaleerd wordt.

Na de inleiding kun je aan twee van de onderstaande workshops deelnemen.

 • Vroegsignaleringsproject: Stadsring 51 | Joëlle van Kommer 
  • Hoe werkt het project
  • Wat is de rol van de Alliantie en die van Stadsring 51
  • Welke rol is er voor de vrijwilliger/professional weggelegd
 • Zelf het probleem voor zijn: Alliantie | Trudy Verburg
  • Op welke signalen kun je als vrijwilliger/professional zelf letten
  • Wat doe je met je observaties
  • Hoe kun je in contact komen met de woningcorporatie
 • De nieuwe urgentieprocedure:  Enserve | Arjan Rook
  • Wat houdt de nieuwe procedure in
  • Wat is het verschil met de oude procedure
  • Hoe kun jij als vrijwilliger/professional je bijdrage leveren

Natuurlijk is er ruimte voor vragen en discussie en eindigt de middag met de mogelijkheid om te netwerken tijdens een drankje en een hapje.

 

Praktische informatie

Voor wie:        Vrijwilligers, hulpverleners, sociaal  werkers, gemeente, diaconie en overige belangstellenden 

Wanneer:        donderdag 7 maart 2019

Waar:              De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30, Amersfoort

Tijd:                 Inloop vanaf 15.45. Start om 16.00 uur, tot 18.00 uur

Kosten:           gratis

Aanmelden:    secretariaat@pactsamsam.nl

 

De Netwerkcafés van Pact Sam Sam zijn een plek waar betrokken partijen rondom armoede in Amersfoort elkaar ontmoeten. Met deze bijeenkomsten dragen we bij aan het verbeteren van de samenwerking en zorgen we voor korte lijnen om de hulpverlening zo goed mogelijk af te stemmen. Alle belangstellenden zijn welkom.

 

 

 

Aanmelden: